Choď na obsah Choď na menu
 


Logika III - Zápalky

22. 9. 2010

Kríž

 

Z kríža na obrázku odoberte 7 zápaliek tak, aby ostali len 4 rovnaké štvorce.

hlavolamy

 


 

Špirála

 

Túto špirálu premente preložením 4 zápaliek na 3 štvorce.

 

hlavolamy

 


 

3 Štvorce

 

18 zápaliek ohraničuje 6 malých štvorcov a 1 veľký štvorec. Preložením 4 zápaliek vytvoríte 3 štvorce.

 

hlavolamy

 

Veľký štvorec

Tento veľký štvorec obsahuje 25 malých štvorcov, 16 štvorcov po dvoch zápalkách, 9 štvorcov po troch zápalkách a 4 štvorce po štyroch zápalkách.

 

1. Odoberte 20 zápaliek tak, aby vznikol obrazec ktorí bude obsahovať len 10 štvorcov.

2. Odoberte 24 zápaliek tak, aby ostalo 9 rovnakých štvorcov v symetrickom postavení.

 

Hlavolamy

 


 

Pyramída

 

Odoberte 10 zápaliek tak, aby ostali len 4 štvorce.

 

Hlavolamy

 


 

Trojuholník

 

Tu je trojuholník vytvorený zo 7 zápaliek. Preložte tieto zápalky tak, aby vznikli 3 trojuholníky.

 

Hlavolamy

 

Most

 

Preložte 4 zápalky tak, aby nový obrázok obsahoval 5 štvorcov.

 

Hlavolamy

 


 

Radar

 

Preložte 3 zápalky tak, že z 3 trojuholníkov vytvoríte 3 kosoštvorce.

 

Hlavolamy

 


 

Viac štvorcov

 

Z 5 štvorcov na obrázku vytvoríte premiestnením 4 zápaliek 7 štvorcov.

 

Hlavolamy

Kosoštvorec

 

Tu sú 3 kosoštvorce. Preložte 4 zápalky tak, aby vzniklo 7 trojuholníkov a 2 kosoštvorce.

 

Hlavolamy

 


 

Kosodĺžnik

 

Hviezda obsahuje 12 rovnakých trojuholníkov. Preložte 6 zápaliek tak, aby vzniklo 12 rovnakých kosodĺžnikov.

 

Hlavolamy

 


Mriežka

Na obrázku je mriežka z 26 zápaliek.

 

1. Preložte 12 zápaliek tak, aby vznikli 3 štvorce. Všetky zápalky musia byť súčasťou nejakého štvorca.
2. Preložte 14 zápaliek tak, aby výsledný obrazec obsahoval 3 štvorce. Všetky zápalky musia byť súčasťou nejakého štvorca.

 

Hlavolamy

Osem štvorcov

 

Pomocou 15 zápaliek vytvorte na ploche 8 rovnakých štvorcov. Zápalky sa nesmú krížiť ani lámať.

 

Hlavolamy

 


 

H

Preložte práve 2 zápalky tak, aby vzniklo 6 štvorcov.

 

Hlavolamy

 


 

Schody

 

1. Odoberte práve 2 zápalky tak, aby zostali len 4 štvorce.

2. Odoberte práve 6 zápaliek tak, aby zostali len 3 štvorce.

 

Hlavolamy

Šípka

Na obrázku je šípka zostavená zo 16 zápaliek.

 

1. Premiestnite 10 zápaliek tak, aby vzniklo 8 zhodných trojuholníkov.

2. Premiestnite 8 zápaliek tak, aby vzniklo 8 trojuholníkov.

3. Premiestnite 7 zápaliek tak, aby vzniklo 5 trojuholníkov.

 

Hlavolamy

 


 

Had

 

1. Preložením práve 5 zápaliek vytvoríte 2 štvorce.

2. Preložením práve 4 zápaliek vytvoríte 2 štvorce.

 

Hlavolamy

 


 

Šesťuholník

 

1. Pridajte jednu zápalku a presuňte ďalšie dve tak, aby vznikli dva kosoštvorce.

2. Šesťuholník je zostavený zo šiestich zápaliek. Koľko zápaliek musíte preložiť, aby ste vytvorili rovnostranný trojuholník?

 

Hlavolamy

Rovnosť

 

Pridajte jednu zápalku tak, aby platila rovnosť.

 

Hlavolamy

 

 


 

Domček

 

Premiestnite dve zápalky tak, aby ste dostali 11 štvorcov.

 

Hlavolamy

 

 


 

6 Trojuholníkov

 

Premiestnite štyri zápalky tak, aby ste dostali 6 rovnostranných trojuholníkov rovnakej veľkosti.

 

Hlavolamy

 

 

3 Trojuholníky

 

Preložte tri zápalky tak, aby ste dostali päť rovnostranných trojuholníkov.

 

Hlavolamy

 

 


 

Trojuholník

 

Pridajte ďalšie tri zápalky tak, aby ste dostali päť rovnostranných trojuholníkov.

 

Hlavolamy


 


 

Šesťuholník

 

Preložte štyri zápalky tak, aby ste dostali tri rovnostranné trojuholníky.

 

Hlavolamy

2 Štvorce

 

Odoberte dve zápalky tak, aby ostali iba 2 štvorce.

 

Hlavolamy

 

 


 

Zápalky

 

Z ôsmich zápaliek zostavte súčasne dva štvorce a štyri trojuholníky.

 

Hlavolamy

 

 


 

Smeti

 

Premiestnite dve zápalky a odstráňte tak z lopatky smeti.

 

Hlavolamy

6 Zápaliek

Odoberte šesť zápaliek tak, aby ostali iba 2 štvorce.

 

Hlavolamy

 

 

 


 

Príklad 1

Opravte chybnú rovnicu premiestnením jednej zápalky.

 

Hlavolamy

 

 

 


 

Príklad 2

 

Pridajte jednu zápalku tak, aby platila rovnosť.

 

Hlavolamy

 

Štvorce

 

Premiestnite tri zápalky tak, aby ostali iba štyri štvorce.

 

Hlavolamy

 

 

 


 

4 Štvorce

Premiestnite dve zápalky tak, aby ste dostali 3 malé a 1 veľký štvorec.

 

Hlavolamy

 

 

 


 

A

 

Premiestnite štyri zápalky tak, aby ste dostali 5 rovnostranných trojuholníkov.

 

Hlavolamy

 

Mriežka

 

Odoberte päť zápaliek tak, aby ostali iba 3 štvorce.

 

Hlavolamy

 

 


 

Sieťka

 

Odoberte štyri zápalky tak, aby ostali iba štyri rovnostranné trojuholníky rovnakej veľkosti.

 

Hlavolamy

 

 


 

Vločka

 

Premiestnite tri zápalky tak, aby ste dostali tri štvorce.

 

Hlavolamy

 

X

Premiestnite dve zápalky tak, aby platila rovnosť.

 

Hlavolamy

 

 


 

Štvorčeky

Premiestnite dve zápalky tak, aby ste dostali tri veľké a štyri malé štvorce.

 

Hlavolamy

 

 


 

Dom

Premiestnite tri zápalky tak, aby ste dostali šesť malé a dve veľké rovnostranné trojuholníky.

 

Hlavolamy

 

 


 

Had

Premiestnite dve zápalky tak, aby ste dostali 4 štvorce rovnakej veľkosti.

 

Hlavolamy

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.